خبر کوتاه بود و جانکاه، رسانه ها از محروم شدن باشگاه ایرانی توسط فیفا در دو پنجره نقل و انتقلاتی سخن می گفتند. خبری که پرسپولیس ایران را از حق مسلم خود برای خرید بازیکن محروم می ساخت. به عبارت ساده تر این تیم پرهوادار با تحریم فیفا مواجه شده بود. اما این تنها آغازی بود برای مسیر پر پیچ و خم تیم محبوب پایتخت نشین. شوک دوم با جدایی بازیکنان تاثیر گذار این تیم و خالی تر شدن دست باشگاه برای حضور قدرتمند در بازی های داخلی و آسیایی، همچون آواری بر سر امید و آرزوهای این باشگاه فرو ریخته بود. حتی خوشبین ترین هوادار پرسپولیس هم گمان نمیبرد که این تیم توان رقابت در بالای جدول را داشته باشد، چه رسد به اینکه با دو قهرمانی در لیگ و یک فینال آسیایی بهتر از تمامی یک دهه گذشته خود عمل کند. اما راز این موفقیت پرسپولیس در مواجهه با تحریم کمرشکن فیفا چه بود؟ چه معجزه ای میان باشگاه و هواداران رخ داده بود که پیاده شدن بازیکنان تاثیرگذار از کشتی این باشگاه بزرگ را بی اثر کرده بود؟
Playlists : ویدئو ها