ایران رتبه 4ام در منابع طبیعی و رتبه 10ام جهان از نظر آستان باستانی را دارد. ایران از نظر تنوع آب و هوایی نیز 5امین کشور دنیاست. این پارامترها نشان دهنده ظرفیت صنعت گردشگری کشور ماست که می‌تواند درآمد قابل توجهی برای کشور داشته باشد. برآورد شده است که هر گردشگر خارجی که وارد کشور میود به طور میانگین 680 دلار ارز وارد کشور می‌کند. براساس آمار سازمان گردشگری، بیشترین گردشگران از عراق، آذربایجان و افغانستان وارد کشور می‌شوند. اما چه می شود که برخی برآن می‌شوند تا روابط ایران را با بزرگترین شریک گردشگری خود یعنی عراق تیره کنند؟

دانلود ویدیو

Playlists : ویدئو ها