اگر شنیدید که گفته می‌شود تجارت ایران با آمریکا متوقف شده است و ایران حق واردات هیچ کالای آمریکایی را ندارد به اطلاعات داده شده شک کنید. تحریمها هدفمند هستند
Playlists : ویدئو ها