در حالی که حدود یکسال از به قدرت رسیدن ماکرون در فرانسه می‌گذرد فشارها بر دولت او به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش یافته و اخیرا یک نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه IFOP نشان داد که ۵۸ درصد فرانسوی‌ها از ریاست جمهوری او ناراضی هستند.
اتحادیه کارگران فرانسوی موسوم به CGT گفت که تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات خیلی بیشتر بوده و دست‌کم به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.
این در حالیست که اگر در ایران حتی گروه های ۱۰ نفره تجمع صنفی انجام دهند تقریبا میتوان گفت سازمان و نهاد بین المللی نیست که ابراز نگرانی نکند و مقام بالا رتبه ای در دنیا نیست که در آن دخالت نکند!
این سیاست یک بام و دوهوا ۴۰ سال است که ادامه دارد.