از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ایالات متحده به این فکر می‏افتد که مهمترین چالش این کشور در شروع قرن ۲۱ میلادی چیست؟ این ماموریت برعهده‏ی هنری کسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور ملی وقت آمریکا قرار گرفت.نتیجه تحقیقات و پژوهش جمعی از اندیشمندان تحت نظر کسینجر این است: افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه. اینکه چرا چنین مسئله‏ای برای ایالات متحده مهم است به خاطر دلایل زیر است:
اولا کشورهای در حال توسعه، تامین‏کننده‏ی اصلی مواد اولیه برای صنعت و تولیدات آمریکا بودند که با افزایش جمعیت این کشورها آینده اقتصادی آمریکا به خطر می افتاد.در ثانی، ایالات متحده برای حفظ بازار و هژمونی قدرت خود باید با افزایش جمعیت این کشورها مقابله میکرد.
راه مقابله این شد، سیاست کنترل جمعیت!!