بیش از چند دهه است که امنیت افغانستان به دلیل درگیری های داخلی با گروه موسوم به طالبان مختل شده و این امر کشورهای همسایه را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
طالبان که بر حدود نیمی از خاک افغانستان مسلط است علاوه بر اختلاف با دولت مرکزی در حال جنگ با ارتش مستقر آمریکا در این کشور است.
حضور فعال جمهوری اسلامی در منطقه، ایران را به مأمنی برای برقراری صلح و عدالت بدل کرده که پس از درخواست دولت های سوریه و عراق جهت کمک مستشاری، حال افغانستان برای حل اختلافات و تامین امنیت خود به آن رجوع نموده است.
ایران با ایجاد بستری برای مذاکره میان سران دولت و طالبان زمینه ساز احیای امنیت در افغانستان و همچنین تثبیت آرامش در مرزهای خود شده است.
این میانجی گری که بازتابی جهانی را به همراه داشت موجب واکنش منفی از سوی کشورهایی نظیر آمریکا و عربستان شد؛ چراکه آنها خواستار محیا نمودن این شرایط برای مذاکره دو طرف بودند.
این که ایران از مواضع منفعلانه در قبال مسائل منطقه به عنوان یک تعیین کننده حائز اهمیت و جایگاه شده است را می توان یکی از دستاوردهای چهل ساله اخیر جمهوری اسلامی دانست.
امیر مرادعلی