پیشرفت های بعد از جنگ جهانی دوم، رشد تکنولوژیک، انسان های سخت کوشی که بالاتر از حد توانشان کار می کنند و نظم و انضباط سخنانی است که سریعاً ما را به یاد کشوری به نام ژاپن می اندازد.
کشوری که بسیاری از ما آن را الگوی پیشرفت خود قرار داده ایم.
اما باید بدانید که همه ی این پیشرفت ها تنها یک روی سکه است!