تحریم های یکجانبه آمریکا که در موارد متعددی ناقض اصول مصرح در منشور ملل متحد و اصل استقلال دولتها است ، دهه ها است که کشورهای مستقل جهان را هدف قرار داده است. وجه مشترک بیشتر کشورهای تحت تحریم آمریکا ، مقابله آنها با هژمونی منطقه ای و جهانی ایالات متحده است و عمده تحریم های آمریکا بر علیه این کشورها هم با تمرکز بر تضعیف اقتصاد آنها با استفاده از محدودیت معاملات با دلار انجام شده است.این تحریمها علاوه بر تهدید اقتصاد این کشورها ، فرصتهایی را نیز برای آنها فراهم میکند.
بطور مثال ایران در حال حاضر به دنبال احیای نظام مبادله نفت در برابر کالا با روسیه است. معافیت مقطعی چین و هند نیز در برابر تحریم خرید نفت ایران، این فرصت را برای دولت این کشور مهیا کرده تا تجربه دور قبلی تحریم ها را تکرار کند. روسیه نیز که در شرایط مشابه ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد از این توسعه تجارت حمایت می‌کند. بطور مثال با مزیت نسبی کوبا در صادرات شکر بعنوان یک کالای راهبردی میتوان از این مزیت نیز برای دور زدن بخشی از تحریمها با مبادله پایاپای استفاده نمود..
به این صورت که پول نفت ارسالی ایران به این سه کشور بر مبنای پول ملی این کشورها در حساب بانکی دولتی که مراودات بین‌المللی ندارد و یا تراکنشی با نظام مالی مرتبط با آمریکا ندارد، سپرده می‌شود و در مقابل ایران ما به ازاء این رقم، کالا وارد خواهد کرد.

نوشته شده توسط ترابی