وقتی مردم تهران با مردم اهواز و خوزستان ابراز همدردی می کنند. شهرهای جنوبی ما مدت هاست که با مسائل زیست محیطی و گردوغبار دست و پنجه نرم می کنند و صبورانه دم نمی زنند. همدردی ما حتی به اندازه یاد کردن از آنها مایه دلگرمی آن هاست…