روزگاری در این کشور از پاسبان سر چهارراه به اندازه شخص شاه میترسیدند و حساب میبردند کسی جرات نمیکرد به مامور دولت بگوید سرکار بالای چشمت ابرویی هم هست
حالا اما دادستان کل پا به سن گذاشته کشور به جمع عده ای دانشجو داغدار رفته و پای حرفشان نشسته است. این موضوع فی نفسه نه خارق العاده است و نه در این سالهای اخیر بی سابقه. همین چند وقت قبل بود که رهبر انقلاب از طلبه ای در جمع عذر خواست فقط به این خاطر که در صحبتی خصوصی به آن طلبه گفته بود چرا داد میزنی .یا دانشجویانی که گهگاه به نزد رهبری میروند و نقدشان را میگویند و راحت هم میگویند. بدون ابا هم میگویند. این ها از وظایف حاکم اسلامیست نه لطف مسئولین،
ولی برای ما جالب است که پس از هزار چهارصد سال مسلمانی ایرانیان مدت زیادی نیست که میتوانیم با جاکمانمان اینگونه سخن کنیم. همین چیزهاست که در این دنیای پرتلاطم امیدوارمان میکند که راهی که از چهل سال پیش شروع به پیمودن کرده ایم راه درستی بوده است.

نوشته شده توسط: میرغضب