مصاحبه جنجالی با محمدرضا جلائی پور درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان. محراد مدیری در یادداشتی در این باره می‌نویسد:

همه مَحرم می باشند، جز مردم!

در چند ماه اخیر یکی از پرچالش ترین مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، طرح #شفافیت_آرا_می باشد.
طرح مهمی که در صورت تصویب، توان خوبی برای برخورد با عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری نمایندگان مجلس خواهد داشت.

این طرح کلیدی و سرنوشت ساز که این روزها، تصویبش به مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است، با ۱۶۰ امضا و حمایت قریب به ۲۱۰ نفر از نمایندگان پارلمان وارد صحن علنی مجلس شد، اما در میان بهت و حیرت همگان و با چرخش ۱۸۰ درجه ای برخی از نمایندگان نسبت به تصمیم اولیه، تنها با ۵۹ رای موافق روبرو شد و فوریت آن به تصویب مجلس نرسید!

پس از این عارضه عجیب، چند پرسش کلیدی در اذهان عمومی پدید آمده است. سوالاتی که تا به امروز با پاسخ قابل قبولی از سوی نمایندگان مواجه نشده‌اند.

چگونه ممکن است در مجلسی که قرار بود خانه مطالبات مردم باشد، رئیس فراکسیون شفافیت آن (آقای دکتر محمود صادقی) به فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای مثبت نداده باشد؟

چگونه نمایندگانی که موافق شفافیت مالی کشور در قبال کشورهای بیگانه و تصویب FATF هستند، مخالف شفافیت آرای خود! برای مردم! هستند؟

آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مردمی را که با رای مستقیم آنها راهی بهارستان شده اند، نامحرم بر مسائل کشور می دانند.