کشور ایران با این حجم از منابع و معادن تست از ذخایر غنی و کشورهایی که اطراف ایران هستند میتونه بهترین صادرکننده به کشورهای همسایه باشه که آمار جالبی از این اتفاق به دست میاد.

کشور هایی مثل عربستان که سوریه رو در جنگ تخریب و نابود کردند،بعد از اتمام آتش مشتری صف اول صادرات به این کشور هست.

درصورتی که ایران به راحتی میتونه خیلی از معادلات رو بهم بزنه…