در حالی که همه انتظار داشتند، رژیم عربستان به دلیل جنایات صورت گرفته علیه کودکان یمنی، به عنوان رژیم کودک کش معرفی شود، سازمان ملل سومین روز جهانی کودک از زمان شروع جنگ علیه یمن را با خارج کردن عربستان از لیست رژیمهای کودک کش و سکوت در قبال کودکشی در این کشور جشن گرفت

دانلود ویدیو