اسرائیل برای پاکسازی چهره خود در میان افکار عمومی هزینه های گزافی پرداخته است. دعوت از بازیکنان مشهور فوتبال و بازیگران معروف نمونه هایی از این فعالیت ها است. این در حالی است که امتناع ورزشکاران ایرانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رقابت های جهانی ضربه سنگینی به دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی وارد میکند. تا جایی که خود نتانیاهو در پست های ویدیویی شخصا ورزشکاران ایرانی را مخاطب و به ظاهر مورد حمایت قرار میدهد تا در اذهان عمومی نظام جمهوری اسلامی را عامل سرکوب روحیه قهرمانی جوانان ایرانی نشان دهد. در چنین شرایطی حمایت همه جانبه از ورزشکاران سرافراز کشورمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.