سازمان انرژی اتمی با بازرسی های متعدد از تاسیسات هسته ای کشور و همچنین کسب اطلاعاتی مبنی بر هویت دانشمندان و فعالان این عرصه، طی اقدامی غیر معقولانه زمینه ی درز و نشر آن را برای مطبوعات و رسانه ها فراهم کرد.

چراکه افشای این اطلاعات در مقاله ی روزنامه نیویورک تایمز منجربه روشن شدن این خیانت در حق ملت ایران شد.

این اقدام آژانس که با عدم رعایت اصل امانتداری و اعتماد، فضا را برای تعدیِ جانی به دست اندرکاران هسته ای گسترانیده بود در نهایت منتج به رصد، شناسایی و شهادت آنان گشت.

اف ای تی اف به عنوان یک ساز و کار مالی دارای ۴ لایحه مجزا می باشد که هر کدام منجربه شفافیت تراکنشات پولی و ارزی برای متولیان آن می شود.

این اطلاعات که با شعار مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم به دست اندر کاران FATF امکان رصد تمامی تحرکات مالی کشور را می دهد همراه آن توانایی تحلیل و بررسی این داده ها را نیز ضمیمه می کند.

با توجه به تجربیات تلخ اعتماد به غرب و همچنین عبرت از شفافیت اطلاعاتی برای نهادهای بین المللی، امکان ایجاد اخلال در روندهای اقتصادی و همچنین ترور فعالان اقتصادی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

امیر مرادعلی