به مرور زمان، توهین به فرهنگ ایرانی در سفرنامه های اروپایی تبدیل به خودتحقیری و عدم اعتماد به نفس شد. طوری که اغلب فکر می کنیم برخلاف دیگر ملتها ما سرچشمه تمام نقصها و بدی ها هستیم.
یکی از نمودها در موضوع کتاب خوانی است. این فیلم مقایسه ای ساده بین دو ملت ایران وآمریکا در موضوع کتاب خوانی است ببینید….

دانلود ویدیو