حسین هدایتی معروف به عابربانک، مالک باشگاه استیل‏آذین و عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است که این روزها به اتهام پولشویی، خیانت در امانت و فساد مالی ( بیش از ۲ هزار میلیارد تومان) در زندان به سر می‏برد.
اداره فوتبال به شکل دولتی سمّ است و می‏بایست بخش خصوصی سکان دار هدایت فوتبال کشور باشد.
اما ورود افردی با نام خصوصی سازی به این فوتبال مریض همچون هدایتی که با راههای مختلف صاحب سرمایه شده‏اند سمّی به مراتب خطرناک‏تر است.
نگاه به کشورهای موفق در زمینه باشگاه داری و فوتبال آن سرزمین میتواند به چیدن ریل مناسب برای فوتبال کشور ما سودمند واقع شود.
فوتبالی، باشگاه داری‏ای مفید است که بدون تکیه بر منابع دولتی، بدون استفاده از رانت، بدون اینکه متکی به شخص باشد، در مسیر سود دهی به اقتصاد کشور کمک می‏کند.

نوشته از: خلیل