با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی برای اشخاص مشهور یا به اصطلاح سلبریتی،بیش از گذشته امکان انعکاس عقاید و دیدگاه هایشان نسبت به اتفاقات فراهم شده است.
همین انعکاس که با بازتاب رسانه ای نیز همراه می شود، قادر است تا تاثیری به پهنای مخاطبان میلیونی خود بگذارد. این ظرفیت به مثابه ی شمشیری دولبه در اختیار آنان است که با بیان نظرات خود می توانند در فضای اجتماعی نقش آفرینی کنند.
در چند روز اخیر شاهد شهادت عده ای از مرزبانان وطن با انفجار انتحاری علیه اتوبوس حامل این عزیزان در مسیر بازگشت به خانه بودیم.
اما نسبت به این امر مهم و ملی تنها چند تن از سلبریتی ها اظهار نظر نمودند و منادیان و مدعیان دفاع از مردم و نوع دوستی نسبت به خلق، سکوت پیشه کردند.
چه بهتر بود که اهمیت جان چند هم وطن، چند انسان در نظر برخی، بیش از سگ و گربه و موارد و مسائل دیگر بود.
نوشته از: مرادعلی