برچسب: ژاپن

کدام کشور بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت کردند
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیشرفت های بعد از جنگ جهانی دوم، رشد تکنولوژیک، انسان های سخت کوشی که بالاتر از حد توانشان کار می کنند و نظم و انضباط سخنانی است که سریعاً ما را به یاد کشوری به نام ژاپن می اندازد. کشوری که بسیاری از ما آن را الگوی پیشرفت خود قرار داده ایم. اما باید...