برچسب: همگرایی اقتصادی

اقتصاد ایران در گرو توجه به سوریه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بعد از حمایت مستشاری جمهوری اسلامی از سوریه در مقابل گروه های مورد حمایت غرب، همواره این سخن بر سر زبان هاست که ایران سهم عظیمی از منافع اقتصادی حاصل از بازسازی این کشور را در اختیار خواهد داشت. مضاف بر آن، به دلیل تخریب زیرساخت ها و همینطور اکثر...

فرصت سوزی، این بار در سن پترزبورگ
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

همایش بین المللی سن پترزبورگ که با هدف همگرایی اقتصادی میان شرکت کنندگان و تحقق توسعه پایدار برگزار می شود در بیست و سومین نشست خود رنگ و لعابی ضد امپریالیستی و غربی به خود گرفت. ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت در این باره نوشت: نشست عمومی همایش...