برچسب: ملت ایران

درس امید از روزهای انقلاب
۱ اسفند ۱۳۹۷

این روزها که عداوت دشمنان علیه ملت ایران فزونی یافته،یا به عبارت دیگر آشکار تر شده است، بد نیست نیم نگاهی به گذشته ی نه چندان دور کشور و ملتمان بیندازیم. حدود چهل سال پیش. تا چند ماه قبل از فرار شاه ایران، ژاندارم ایالات متحده در منطقه و حاکم جزیره ی...