برچسب: مطالبه

مطالبه، بی لکنت
۱۹ دی ۱۳۹۷

روزگاری در این کشور از پاسبان سر چهارراه به اندازه شخص شاه میترسیدند و حساب میبردند کسی جرات نمیکرد به مامور دولت بگوید سرکار بالای چشمت ابرویی هم هست حالا اما دادستان کل پا به سن گذاشته کشور به جمع عده ای دانشجو داغدار رفته و پای حرفشان نشسته است....