برچسب: مریم رجوی

رویکرد جدید آمریکا در منطقه و نقش آفرینی سازمان منافقین
۲۴ دی ۱۳۹۷

سازمان مجاهدین در آغاز تشکیل خود در میانه های دهه 40 دیدگاه‌های ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی داشت. پس از انقلاب با جریان غالبِ ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی در جامعه همراه شد. از اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری در آبان ۱۳۵۸ پشتیبانی کرد و آن سفارت را به...