برچسب: مرزبانان

به جان آدمیت
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی برای اشخاص مشهور یا به اصطلاح سلبریتی،بیش از گذشته امکان انعکاس عقاید و دیدگاه هایشان نسبت به اتفاقات فراهم شده است. همین انعکاس که با بازتاب رسانه ای نیز همراه می شود، قادر است تا تاثیری به پهنای مخاطبان میلیونی خود...