برچسب: مجمع تشخیص مصلحت

جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام حقوقی ایران
۲۵ دی ۱۳۹۷

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای خاص حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است و طیف متنوعی از وظایف و اختیارات را برعهده دارد. تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولا برای حل مشکلات موجود در نظام قانون گذاری کشور بوده است اما برای آن اختیارات غیر تقنینی نیز...