برچسب: قالیباف

قالیباف پیش قدم شد
۱۷ تیر ۱۳۹۸

مناظره ها و کشمکش ها، پاسخ به شبهات و روشنگری ها و همه ی این قبیل مسائل در جای خود خوب است و ارزشمند، اما آنچه از یک رجل سیاسی در شرایط فعلی کشور انتظار می رود، تمرکز بر خدمت است؛ نه شعار و وعده های پوچ. چراکه همواره یکی از انتقادات عموم جامعه نسبت به...