برچسب: سن پترزبورگ

فرصت سوزی، این بار در سن پترزبورگ
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

همایش بین المللی سن پترزبورگ که با هدف همگرایی اقتصادی میان شرکت کنندگان و تحقق توسعه پایدار برگزار می شود در بیست و سومین نشست خود رنگ و لعابی ضد امپریالیستی و غربی به خود گرفت. ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت در این باره نوشت: نشست عمومی همایش...