برچسب: رهبری

فتنه 88 ، استمرار ادعای "تقلب" با تکیه بر راهبرد "تغلب"
۲۶ دی ۱۳۹۷

در ابتدای بروز نا آرامی های بعد از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری و در حالیکه دو روز از پایان رای گیری سپری شده بود و با عدم قبول نتیجه انتخابات توسط نامزدهای معترض ، سیر حرکت حوادث به سمت خشونت و برخورد با نهادهای حاکمیتی میرفت. رهبرانقلاب در روز یکشنبه 24...