برچسب: درخت

درروز درخت کاری چه کار های می توانیم انجام بدهیم؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

پونزدهم اسفند روزدرختکاری نام گذاری شده و آغاز هفته منابع طبیعی کاری که ما تواین روز می تونیم انجام بدیم یه مطالعه کوچیکِ حول حفاظت از درختانِ  اول اینکه فواید درخت برای ما چیه ؟ آب و هوا را بهتر می کنند درخت قهرمان تصفیه هواست موجب آرامشِ ...