برچسب: خودروسازان

گرانی خودرو، آزمون بلوغ اقتصادی جامعه
۲۹ دی ۱۳۹۷

این روزها اگر از اطراف گذرگاه ها و جاده های منتهی به انبار های خودرو سازان عبور کنید بیشتر از هرچیزی عبور و مرور تریلی های حمل خوردرو که با حد اکثر ظرفیت پر شده اند،جلب توجه میکند. قاعدتا نباید فراموش کرده باشیم که خودروسازان تاکید داشتند که هیچ...