برچسب: تحریم

لغو معافیت نفتی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکی از تهدیدات دولت ترامپ که مستقیما اقتصاد و معیشت مردم را نشانه می رود، به صفر رساندن میزان صادرات و فروش نفت ایران است. موضوعی که سال گذشته مطرح و تا حد عملیاتی شدن هم پیش رفت. بر خلاف اهداف ایالات متحده، پیامدهایی که کارشناسان برای فردای تحریم...

همگرایی جهانی در ناکارآمد کردن تحریم های یکجانبه آمریکا
۲۳ دی ۱۳۹۷

تحریم های یکجانبه آمریکا که در موارد متعددی ناقض اصول مصرح در منشور ملل متحد و اصل استقلال دولتها است ، دهه ها است که کشورهای مستقل جهان را هدف قرار داده است. وجه مشترک بیشتر کشورهای تحت تحریم آمریکا ، مقابله آنها با هژمونی منطقه ای و جهانی ایالات...