برچسب: اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در گرو توجه به سوریه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بعد از حمایت مستشاری جمهوری اسلامی از سوریه در مقابل گروه های مورد حمایت غرب، همواره این سخن بر سر زبان هاست که ایران سهم عظیمی از منافع اقتصادی حاصل از بازسازی این کشور را در اختیار خواهد داشت. مضاف بر آن، به دلیل تخریب زیرساخت ها و همینطور اکثر...