برچسب: افزایش سن ازدواج

بلوغ جنسی،بلوغ فکری،ازدواج، روابط عاطفی و .....
۵ اسفند ۱۳۹۷

کلید واژه هایی که در بخشی از زندگی هر نوجوان و جوانی بسیار پررنگ میشوند.انسان پس از بلوغ خواه ناخواه میل به برقراری رابطه جنسی خواهد داشت و تنها راه فروکش کردن این میل هم برقراری رابطه جنسی است. خواه روابط آزاد و پرخطر و خواه در چارچوب خانواده و...