در دوران باستان موجوداتی میزیستند که امروزه تقریبا تمامی آن ها منقرض شده اند از جمله تی رکس ببر دندان خنجری ماموت پشمالو دایی گامبالو عموی سیبیلو و قس علیهذا دانشمندان عامل انقراض دسته جمعی این موجودات را حمله شکارچیان از جمله کوسه و همچنین کوپن ندادن به عمو و عمه سوم به بعد و نیز تعلق نگرفتن حق عائله مندی به دایی و خاله چهارم و پنجم و ششم دانستند هرچند در سالهای اخیر دولت در برنامه های حفظ گونه های ایران تعدادی خاله و عمو از جمله خاله سارا و خاله شادونه و عمو فربد و عمو خشی را تحت تدابیر ویژه نگهداری میکند لکن با بی توجهی دولت و ناسپاسی مردم نسل عمه ها به طور کلی منقرض شده و دایی هم به جز در محلات پایین شهر در باقی محلات به ندرت یافت میشود. گفتنیست با انقراض این موجودات دوست داشتنی کانون گرم خانواده های نوع بشر که در گذشته محلی برای گرد همایی ها و حل و فصل مشکلات و فراموش کردن خستگی های روزانه و مانند اینها بوده است رو به انجماد گراییده و کودکان نسل حاضر اکنون به هرکسی که آبنباتی به آنها بدهد عمو و خاله میگویند که این هم خود فاجعه ایست که ما انسان ها با ندانم کاری به سر خود اورده ایم. امید آن میرود که با حمایت مسئولین و همت والای مردم نسل این عزیزان احیا شده و دیگر کودکان از قاب تلویزیون شاهد عمو ها و خاله های واهی نباشند.

یادداشت طنز از: میرغضب