طبق مستندات محمدرضا شاه پهلوی هنگام فرار، مقادیر زیادی از دارایی های مملکت نظیر جواهرات، عتیقه جات و پول و ارز را به همراه خود از ایران خارج نمود.
این مبلغ حیرت آور تاکنون توانسته علاوه بر تامین رفاه مادام العمر بازماندگان خانواده پهلوی، صرف هزینه های گزاف دشمنی با ایران شود.
ولیعهد مخلوع که با سودای حکومت بر ایران، در حال فعالیت علیه کشور است، هر روز با پروراندن رویای بازگشت، خود را سوژه ی رسانه ها نموده به گونه‌ای که در آخرین اظهاراتش، و در جواب سوالی در مورد منابع تأمین مالی فعالیتهای سیاسی و معیشتی گفته است که از مادرش پول می‌گیرد.
نوشته: مرادعلی