یکی از دلایل عدم بهره مندی عموم جامعه از خدمات حقوقی، میزان پایین سرانه ی وکیل در کشور است.
این سرانه ی پایین که منجربه اخلال در نظام عرضه و تقاضا و همچنین گران بودن این نوع خدمت می شود در نهایت عدم دسترسی بخش اعظمی از مردم به وکلا را در پی خواهد داشت.
سد بلندی که پیش روی فارغ التحصیلان حقوق برای رسیدن به شغل و درآمد و همچنین مقابل مردم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر به خدمات حقوقی است، نحوه ی سنجش و ظرفیت پذیرش در آزمون کانون وکلای ایران است.
کانون وکلا ایران با برگزاری آزمونی سالانه از میان متقاضیانی بالغ بر هفتادهزار نفر اقدام به پذیرش تنها سه هزار نفر می نماید که این ظرفیت در قیاس با دیگر کشورها بسیار پایین است.
علاوه برآن یکی از ایراداتی که به این روش سنجش وارد است نحوه ی گزینش و انتخاب پذیرفته شدگان است؛ چراکه ملاک، دریافت و کسب تراز بالاتر در آزمون در مقایسه با دیگر داوطلبان است و هیچ حد نساب علمی در آن لحاظ نشده است.
،
این درحالی است که اکثر کشورها (حتی کشورهای منطقه) برای افزایش سرانه ی مذکور و جهت بهبود دسترسی مردم به خدمات ارزان تر، اقدام به تسهیل در چگونگی سنجش وکلا می کنند تا در امر گزینش و اعطای پروانه وکالت تسریع صورت گیرد.
در تصویر بالا به صورت خلاصه روند و کیفیت دریافت پروانه وکالت به فارغ التحصیلان حقوق در ۳ کشور منطقه بررسی شده است.
امیر مرادعلی