بعد از اعلام ترامپ برای تمایل به خروج امریکا از سوریه، تحلیلگران زیادی به این موضوع و وضعیت جدید منطقه پرداختند. در بین این تحلیل ها بخشی از ماجرا مغفول ماند و آن بخش سرنوشت کردهای عراق و سوریه پس از خروج آمریکا از سوریه است.
کردهای سوریه در چند روز گذشته دو بار از اعتماد به آمریکا سیلی خوردند.
یکی فرار آمریکا از مناطق درگیری داعش با اکراد و دیگری اعلام ترکیه -دشمن خونی کردها- به عنوان جانشین آمریکا برای از بین بردن داعش در مناطق نزدیک به کردها.
بر همگان و به خصوص برای خود مسئولین آمریکایی مسجل شده است که این کشور، دیگر آمریکای گذشته نیست. نماینده آمریکا در سوریه در سخنانی اذعان کرد که باید بپذیریم که دیگر تنها قدرت تصمیم گیری در دنیا نیستیم.
باید دید پس از خروج آمریکا، توازن قوا به سمت کدام یک از طرف‌های درگیر در سوریه خواهد چربید، محور مقاومت، گروه های تروریستی و یا کشور های همسایه سوریه؟