تا امروز برای سوال بالا جواب های بسیاری داده شده ست، انواع و اقسام تحلیل ها از زرد تا منطقی و اقناعی!
بیایید از زاویه دیگه ای به موضوع نگاه کنیم
فرض کنیم با کشوری دشمن هستیم که توان نظامی و نفوذش به ما اجازه حمله نظامی نمیدهد، چه باید کرد؟ جنگ نرم!
در جنگ نرم به کدام ارزش هایش حمله کنیم و چه ارزش هایی را جایگزینش کنیم؟
بطور قطع انتخاب خانواده بهترین راه است! بنیاد جامعه، بنیاد اقتصاد، بنیاد ایدئولوژی و…
به کدام خانواده ها حمله کنیم؟ خانواده های از هم پاشیده یا خانواده های پایدار؟ خانواده های پایدار!
بیشترین خانواده های پایدار در ایران مربوط به چه گروه سنی هستند؟
ازدواج های زیر ۲۰ سال!
گروه بزرگیست! پایدار ترینشان کدام است؟ ازدواج های زیر ۱۸ سال!
چه کنیم؟ اول باید برچسب توهین آمیز بسازیم! چه چیزی بهتر از #کودک_همسری ؟
با چند دیتای ساده و فکت و یک طراحی عملیات به همین مسیر رسیده‌اند!
بیایید دوباره از خودمان بپرسیم
دشمنان ایران با ایران چه میکنند؟