در نشست شهریوری خیابان پاستور تهران چه گذشت؟ توضیح کامل تر: نشست تهران، میزبان سران ارشد کشورهای ترکیه و روسیه بود. سه کشور تصمیم گرفتند دلار را از مبادلاتشان حذف کنند.