بی بی سی که در اساسنامه اش صراحتا خود را ابزار دیپلماسی وزارت امور خارجه ی انگلستان معرفی نموده است، هر ساله میزان قابل توجهی از بودجه ی این وزارت خانه را به خود اختصاص می دهد.
این کمپانی خبری به ۲۹ زبان جهان رادیو و برنامه تهیه می‌کند و این حجم از فعالیت بنابر اعلام خودشان در سال ۲۰۱۴ مستلزم هزینه ای ۴.۷۲۲ میلیارد پوندی می باشد.
بی بی سی که پیش از یک رسانه به عنوان یک دستگاه هدایت افکار عمومی در جهت منافع حکومت بریتانیا فعالیت می کند تا حدی مورد توجه است که در بدترین شرایط اقتصادی انگلستان نیز مشمول کاهش بودجه نشده است.
این درحالی است که انگلیس با معزل بی خانمان ها و اسکان آنان دست و پنجه نرم می کند؛ تا جایی که این بی خانمانان برای سحر کردن شب مقابل همان ساختمان BBC بیتوته می کنند.
یا در خبری دیگر که هفته گذشته منتشر شد مدیر مدرسه ای در انگلستان صحبت از رفع گرسنگی برخی از دانش آموزان انگلیسی از باقی مانده های غذا در سطل آشغال کرده است. وی اضافه کرده است که وقتی کودکان از غذا محروم می‌شوند، روی رفتار آنها اثر می‌گذارد و فقط در باره غذا فکر می‌کنند و ما کودکانی داریم که هسته‌های میوه‌ها را از سطل آشغال‌ها بر می‌دارند. ما بچه‌هایی داریم که چیزی برای خوردن ندارند و بچه‌هایی هستند که تنها فکر و ذکرشان غذا است.از این که پدر و مادر این بچه‌ها وقتی به مدرسه می‌روند و با گفتن این که چیزی برای تامین غذای بچه‌هایشان ندارند به گریه می‌افتند، دچار اندوه می‌شوم.
امیر مرادعلی