عربستان سعودی پس از هفته ها تکذیب بالاخره پذیرفت که قتل خاشقچی به دستور ولیعهد انجام شده است اما فرایند قطعه قطعه کردن او خیر!
مقامات کشورها در برابر این فاجعه سکوت را انتخاب کردند اما رسانه ها ظاهرا پوشش کامل خبری دادند!
این وسط سرنوشت مردم یمن این بود که هم رسانه ها بایکوتشان کنند و هم مقامات دنیا