طی چند روز گذشته توییتی از ترامپ پخش شد، با محتوای فروریختن اقتصاد ترکیه.
ترامپ در این توییت گفته بود که اگر ترکیه به متحدین کرد ما حمله کند اقتصادش را نابود خواهیم کرد. بعد از این خبر ارزش پول ملی ترکیه “لیر” به طرز عجیبی کاهش یافت. بطوری که مقامات ترکیه را به تکاپو می اندازد و در نتیجه با ترامپ تماس تلفنی برقرار میشود.
وقتی پیامدهای توییت تهدید آمیز رئیس جمهور آمریکا علیه ترکیه -که باعث کاهش ارزش پول این کشور شد- را با تحریم های ۴۰ ساله ی ایران که هدف اصلی اش جنگ داخلی و فروپاشی حکومت است، مقایسه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که ۴۰ سال محاصره و تحریم، ایران را ورزیده کرده‌اند به طوری که بعد از این دوره، سخت ترین اقدامات آمریکا، کمترین بازدهی مورد انتظار را می‌دهند. نمونه بارز آن در اعمال تحریمهای نفتی ۱۳ آبان توسط ترامپ و کاهش قیمت دلار به جای افزایش، است.

نوشته از: دوران