آیا می دانید حمله تروریستی به مراسم رژه اهواز توسط افرادی انجام شد که اهوازی بودند؟ توضیح کامل تر: پشت پرده ی این خیانت و خانواده کُشی تروریست های الاحوازی چه کسانی اند؟