درباره دیدآر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   facebook   twitter   

دیگر بر کسی پوشیده نیست که قرن بیست و یکم، قرن سرعت انتقالات است. این انتقالات که در همه عرصه های زندگی روزمره بشریت نمود دارند در چشم برهم زدنی رخ می‌دهند.

برجسته ترین انتقال در قرن ما، حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است. به طوری که در این دوره زمانی، تنها جامعه ای که دارای اطلاعات بیشتری باشد، می‌تواند در بزرگراه پیشرفت قدم بردارد.

چرا که امروزه اطلاعات، دانش و آگاهی و ایجاد دغدغه در میان آحاد جامعه به منظور مطالبه گری اصلاح و پیشرفت، اساسی ترین دارایی جوامع بشمار می آیند. اطلاعات و نمایش سطح درگیری رسانه‌ای نسبت به اتفاق رخ داده، یک کالای راهبردی و استراتژیک محسوب گشته و از شاخص های اصلی توسعه یافتگی درمیان ملت ها و جوامع محسوب می شود. به همین دلیل مفهوم جابجایی در قدرت و جایگزینی دانایی به جای ثروت های مادی و فیزیکی امر پذیرفته شده قرن آینده یا قرن رسانه است.

از مهمترین ابزارهای امروزی دانایی، رسانه ها هستند. زندگی در دنیای امروز بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمی توان نقش رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو، تلویزیون و انترنت را درزندگی امروزی نادیده گرفت، بلکه باید به دنبال فرهنگ سازی بود.

دیدآر اولین رسانه تصویری ایران است که به طور مطلق رسالت رسانه ی تصویری و نه خبرگزاری را بر عهده دارد و این بدان معناست که در ادبیات دیدآر اتفاقات از زاویه و منشور دیگری مطرح می شود. غایت دیدآر انتشار محضِ خبر نیست، بلکه محتوا، پیامدهای آن و در حقیقت محتوایی بالاتر از خبر به مخاطب عرضه می شود. محتوایی مبتنی بر دانش، واقع بینی و بی طرفی در چارچوبهای پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی.

خبرگزاری فارس
باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری میزان
خبرگزاری مهر