پس از گذشت حدود یک و سال و نیم و مصاحبه های فراوان مبنی بر ایجاد شهرداری شیشه ای توسط شورا و شهرداری پنجم، بالاخره شهرداری تهران اطلاعات سفر مدیران و حقوق معاونین و مدیران ارشد خود را اعلام کرد.

آنچه به عنوان نقد این سامانه باید از آن سخن گفت، تکمیل نبودن آن و نقص اطلاعات مدیران است که در بخشی از قسمت ها میزان دستمزد درج نشده است؛ اما قسمت جالبتر ماجرا میزان حقوق و مزایای مستمر معاونان شهردار و شهرداران مناطق است که از ۵ میلیون تا ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس آنچه در این سامانه درج شده، مبلغ حکم منتشره تنها مزد گروه شغلی این افراد است نه میزان دریافتی واقعی آنها؛ چرا که در فیش حقوقی معاونان و مدیران و در کل کلیه ی کارکنان، مواردی همچون حق جذب، مزد سنوات، اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کاری، سختی کار، حق بهره وری، حق مسکن و سایر موارد دیگر اضافه می شود و با جمع این اعداد حقوق دریافتی بسیار بالاتر از عدد اعلامی است که با مراجعه به فیش های حقوقی پرسنل می توان دریافت که خالص دریافتی حدود دوبرابر مبلغ پایه ی حکم است. یعنی یک معاون شهردار مبلغی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان را بعنوان حقوق ماهیانه دریافت میکند.

سال گذشته بودجه عمومی شهرداری تهران اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده است. به گفته شیخ معاون منابع انسانی، شهرداری ماهانه ۷۲۰ میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و نگهداشت شهر هزینه می کند. شهرداری در سال جاری، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کرده اما میزان دریافتی مدیران ارشد را رقم فوق اعلام می کند که با حجم کار و میزان اختیارات آنها قابل قیاس نیست.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برخی از این معاونین و مدیران در برخی از سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران رئیس و یا عضو هیات مدیره هستند و از آنجا نیز حق الزحمه و پاداش دریافت می کنند.
به عنوان مثال ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهردار، رئیس هیات مدیره سازمان بازنشستگی، ایرج معزی معاون فنی عمران شهردار، رئیس هیات مدیره سازمان عمران مناطق و عبدالحمید امامی معاون مالی شهرداری نیز رئیس هیات مدیره سازمان املاک و مستغلات است.

در نهایت باید گفت که سامانه ی شفافیت تنها توانسته نیمه ی روشن بخش حقوق و مزایا را برای مردم به نمایش بگذارد و این میزان از تبلیغات و پروپاگاندای رسانه ای برای آنکه به شهروندان القا کنیم تا در حوزه ی حقوق مدیران شفاف سازی کرده ایم، ساده انگاشتن اذهان عمومی است.
البته که نباید اصل حرکت را زیر سوال برد و در مجموع این اقدام را گامی مثبت تلقی خواهیم کرد، اما باید اذعان داشت که شفافیت زمانی محقق خواهد شد که زوایای پنهانی حقوق و مزایا که دسترسی مردم به آنها میسر نمی باشد به صورت علنی منتشر شود و فیش حقوقی ماهیانه ی مدیران بصورت کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

‎امیر مرادعلی