امروزه مبحث پیرامون مسائل زنان و حقوق مربوط به آنها، گفتمانی غالب در سطح اکثر جوامع قلمداد می شود و از آنجا که اکثراً نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان نیز حائز اهمیت است.

آنچه مشخص است اینکه نقش و جایگاه زن در خانواده و جوامع، موضوعی ست که همواره مورد بحث و مناقشه بوده و در این رابطه، آراء و نظریات بسیاری مطرح شده اند؛ نظراتی که گاهی در تضاد و تناقضی مشخص با یکدیگر قرار می گیرند.

باید دانست که زن زیر بنایی ترین پایه های اخلاقی را در یک جامعه رقم می زند و با استفاده از پایگاه اجتماعی مختلف نقش های گوناگونی را عهده دار می شود که در نهایت منجر به ترویج عدالت خواهد شد؛ صحنه های اجتماعی مملو از زنان با توانمندی هایی است که پا به میدان گذاشته اند و هر یک نقش سازنده ای را به عهده داشته اند. در تمامی ادیان و فرهنگ های متمدن دنیا، این موجود الهی دارای حقوق بسیاری است که حدود آن به فراخور آن کیش و نحله، متفاوت است؛ اما در این میان، دین مبین اسلام کامل ترین حقوق انسانی را برای زنان از آغاز دوران خلقت بشر تا کنون در نظر گرفته است که با تفسیر آن می توان به اهمیت وجودی زن پی برد.

یقیناً نقش آفرینی زنان در دنیای امروز بسیار متفاوت تر از گذشته شده و آن چیز که دنیای مدرن امروز از آن به عنوان موفقیت زنان نام می برد، رسیدن به کمالات دنیوی در عرصه های علمی و تحصیلی، فعالیت های شغلی، تعاملات مدنی، کنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که با نگاهی برابرانه میان دو جنس زن و مرد، دیگران را به قضاوت و داوری فرا می خواند.

متاسفانه این نگاه که صرفاً زن را معطوف به حضور در اجتماع و نیل به توفیقات در بستر خارج از خانواده می داند، دیدگاهی بس خطرناک است که در سال های اخیر سایه ی خود را بر سر کشور ما نیز گسترانده است. در این نگرش که گاهاً بواسطه ی آن دین اسلام را نیز مورد هجمه قرار می دهند، شرط به موفقیت رسیدن بانوان در زمینه های گوناگون، عدم تشکیل خانواده و یا فرزندآوری عنوان می شود؛ چرا که این گونه مقولات را قید و بندی برای زنان دانسته که بواسطه ی آن نقش آفرینی در بستر جامعه را مختل بپندارند. این در حالی است که بر خلاف این مدعا، اسلام نه تنها نقش زن در جامعه را محدود معرفی نکرده، بلکه جایگاه همسری و مادری را به اندازه ای تقدیس می نماید که موفقیت های اجتماعی زن را در طول نقش مادری و همسری وی تعریف می کند.

با کنار زدن غبار هجمه های تبلیغاتی برنامه ریزی شده برای جوامع اسلامی همچون ایران و نگاهی به عمق سبک زندگی زنان غربی علی الخصوص چهره های برجسته ی سیاسی، هنری، علمی و اجتماعی آنها، به روشنی در می یابیم که جایگاه مادری را به خوبی درک نموده و هر یک از آنها در کنار فعالیت های موفقیت آمیز خود، صاحب فرزندان زیادی هستند.

باید به این مهم توجه ویژه ای داشت که مهم ترین نقش زن بر خلاف آنچه در اذهان عمومی حک شده است، تربیت نسل است. یعنی بانوان دارای دو مسئولیت الهی هستند، یکی در قبال خود اعم از شناخت استعدادها و ویژگی های درونی و بالفعل کردن آنها به طرق گوناگون، و دیگری تربیت نسل آینده.

کسب مدارج علمی، دریافت بالاترین رتبه های اجتماعی در عرصه های فرهنگی و ورزشی و هر تلقی مادی دیگری از موفقیت، برای یک زن به مثابه ی ابزاری برای انسان سازی، تربیت و رشد و تعالی تلقی می شود.

تربیت نسل، مهم ترین نقش زنان است که نه تنها اسلام، بلکه دیگر ادیان الهی به آن توجه ویژه ای داشته اند.

چه نیکو بود اگر دولت ها حقوقی برای زنان خانواده دار در نظر می گرفتند تا آنان بدون دغدغه معاش و رسیدن پول همسر به هزینه های خانواده، به درستی در جایگاه مادری ایفای نقش کنند؛ چرا که اصلاح جامعه به اصلاح فرد وابسته است و اصلاح و تغییر یک فرزند نیز بی تأثیر از خانواده به ویژه زن در زندگی نیست. زن موجودی توانا است که می تواند در حیطه ظهورش مردانی با ایمان و با تقوا را در دامان خود پرورش دهد.

در انتها باید این مقوله را مد نظر داشت که اسلام به طور خاص در خانواده، تأکید بر اهمیت نقش مادر در حیات جسمی، روانی و تربیتی فرزند و فرایند اجتماعی شدن او دارد و زنان را متصدی اصلی تربیت نسل آینده می شناسد که بیشترین امکان اثربخشی ماندگار در تحولات اجتماعی را دارا هستند.

با توجه به شرایط کشور که همواره آماج حملات دشمنان است، زنان بیشترین تاثیر را می توانند در آینده ی کشورمان داشته باشند. بانوان ما باید بدانند که موفقیت آمیز ترین قابلیت آنها در یک جامعه، مادر شدن آنهاست و در مرحله ی بعد جایگاه شغلی و اجتماعی آنها می تواند در هویت بخشی به شخصیتشان موثر باشند. آنها اصلی ترین سربازان و رزمندگان مدافع از خانواده و وطن را در مقابل تهاجم و نفوذ جریان های بیرون از مرزهای فرهنگی بومی کشور تربیت خواهند کرد که عامل امنیت و نیز عامل همبستگی و درهم تنیدگی فکری، فرهنگی و اجتماعی همه نسل های پی درپی و محافظت کننده ارزش های ملی، قومی و بومی در مقابل جریان های فرهنگی رقیب و معارض خواهند بود.

 

امیر مرادعلی